iVergroot je bereik op GooiWerkt

Top plaatsing op de website

+ € 50,00

iBereik de actieve en passieve werkzoekenden

Een speciale advertentie voor de vacature op Facebook die wordt getarget op de doelgroep uit jouw vacature

+ € 80,00

iVergroot het totale bereik van de vacature

De vacature doorplaatsen op één of meerdere van deze Facebook kanalen:

+ € 30,00

Een plaatsing op GooiWerkt en in de krant